Facebook Group

ติดชื่อ ข้อความ ลวดลาย - Message

ติดชื่อ ข้อความ หรือลวดลาย - Message

สามารถติดชื่อ หรือข้อความที่ชุดหรือที่ตัวของตุ๊กตาได้ค่ะ
ข้อความหรือชื่อ ถ้าไม่ได้ระบุแบบมา จะเป็นตัวอักษรสีดำ พื้นหลังสีขาว
แต่ถ้ามีรูปข้อความที่ต้องการ ก็ส่งมาให้ได้นะคะ

ถ้าเป็นลายเสื้อที่ต้องการให้เหมือนๆ ก็สามารถแนบรูปลวดลายมาให้ได้ ขอเป็นรูปที่เห็นชัดๆด้วยนะคะ ^^

ลักษณะการติดข้อความ / ลวดลาย 

ชื่อ/ข้อความพื้นฐาน
ชื่อ / ข้อความพื้นฐาน
ชื่อ/ข้อความ ลายตามแบบ
ชื่อ/ข้อความลายตามแบบ
ลวดลายตามแบบ
ลวดลายตามแบบ

 

ตำแหน่งสำหรับติดข้อความ / ลวดลาย

กลางเสื้อด้านหน้า
กลางเสื้อด้านหน้า
อกเสื้อ
อกเสื้อ
ด้านหลังเสื้อ
ด้านหลังเสื้อ

 

ใต้เท้า
ใต้เท้า

 

ตัวอย่างป้ายชื่อ

ป้ายชื่อ พื้นฐาน
ตัวอักษรพื้นฐาน
เลือกสีป้ายได้
ป้ายชื่อ ฟอนท์ตามแบบ
ตัวอักษร ฟอนท์ตามแบบ
เลือกสีป้ายได้
ป้ายชื่อ ตกแต่งสีสัน
ตัวอักษรพื้นฐาน ตกแต่งสี
เลือกสีป้ายได้

 

ป้ายชื่อ ตกแต่งลวดลาย
ตัวอักษรพื้นฐาน
ป้ายสีขาว ตกแต่งลวดลาย
ป้ายชื่อ ตกแต่งลวดลาย กำหนดสีป้ายได้
ตัวอักษรสีดำ พื้นขาว
เลือกสีป้ายได้ ตกแต่งลาย
ป้ายชื่อ ตัวอักษรหลากสี
ตัวอักษรหลากสี
เลือกสีป้ายได้

 

ป้ายชื่อ แบบตามรูป
ป้ายชื่อ/ข้อความตามแบบ
ป้ายลายเก๋ ตามแบบ
ป้ายลวดลายตามแบบ


.......................................................................................................................

ดูรูปตัวอย่างรายละเอียดของตุ๊กตาทั้งหมดได้

ตัวอย่างสีผ้า

ตัวอย่างรายละเอียดตุ๊กตาพื้นฐาน


ตัวอย่างรายละเอียดตุ๊กตาพิเศษ


ตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม

สั่งทำตุ๊กตาที่ Line: @somadeshop

SO-made Shop Channel

กดปุ่มเพื่อติดตามช่อง