ท่าทางพิเศษ - Special Actions

ตัวอย่างท่าทางพิเศษเพิ่มเติม - Special Actions

ท่าทางพิเศษนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากปกติ (ท่าทางเฉพาะแขนเท่านั้น)

 

ตะเบ๊ะ
1. ท่าตะเบ๊ะ
***
เก๊กหล่อ
2. ทำมือท่าเก๊กหล่อ
***
ท่า I Love U
3. ทำมือ I Love You
***

 

ล้วงกระเป๋า
4. มือล้วงกระเป๋า
***
กอดอก
5. กอดอก
  
ชู 2 นิ้วข้างแก้ม
6. ชู 2 นิ้วข้างแก้ม
***


หมายเหตุ: *** ระบุข้างเดียว ซ้าย-ขวา หรือทั้ง 2 ข้างได้
(ซ้าย-ขวา อ้างอิงจากตัวตุ๊กตา)

.......................................................................................................................

ดูรูปตัวอย่างรายละเอียดของตุ๊กตาทั้งหมดได้

ตัวอย่างสีผ้า

ตัวอย่างรายละเอียดตุ๊กตาพื้นฐาน


ตัวอย่างรายละเอียดตุ๊กตาพิเศษ


ตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม

สั่งทำตุ๊กตาที่ Line: @somadeshop

SO-made Shop Channel

กดปุ่มเพื่อติดตามช่อง