ตุ๊กตารับปริญญา ชุดครุยแบบพระราชพิธีไทยผ้าโปร่ง - Type 1

ตุ๊กตารับปริญญา ชุดครุยตามแบบพระราชพิธีไทย แบบผ้าโปร่ง ได้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆดังนี้ค่ะ

ราคาตุ๊กตารับปริญญา ชุดครุยแบบที่ 1 (ตามแบบพระราชพิธีไทย ผ้าโปร่ง)

IMG 20141215 200035PhotoGrid 1472700955736

ดูภาพตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา >>>

หมายเหตุ: ราคาที่แจ้งไว้ เป็นราคาสั่งทำเฉพาะตุ๊กตาใส่ชุดครุยของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ยังไม่รวมค่าจัดส่งและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆเพิ่มเติม (ยกเว้น ฟรี! ปริญญาบัตรหรือติดชื่อ) สามารถส่งรูปหน้ามาให้เลียนแบบได้ และระบุรายละเอียดหน้าตา/ท่าทางที่ต้องการได้ค่ะ

 

สามารถคลิกที่รูปเพื่อดูรูปตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาได้ค่ะ

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)
ตุ๊กตารับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตุ๊กตารับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,200 บาท

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.ขอนแก่นตุ๊กตารับปริญญา ม.ขอนแก่น 

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,200 บาท

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.นเรศวรตุ๊กตารับปริญญา ม.นเรศวร 
ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,200 บาท

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่างๆ (RMUTx)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตุ๊กตารับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล 

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,200 บาท

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU)
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา SSRUม.ราชภัฏสวนสุนันทา SSRU 

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,200 บาท

 

6. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU)
boyตุ๊กตารับปริญญา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,200 บาท

7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.อุบลราชธานีตุ๊กตารับปริญญา ม.อุบลราชธานี 

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,200 บาท

8. มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ (NCU)
boyม.นอร์ทเชียงใหม่ 

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,200 บาท

 

9. ถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น (TNI)
boyสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,200 บาท

สั่งทำตุ๊กตาที่ Line: @somadeshop

SO-made Shop Channel

กดปุ่มเพื่อติดตามช่อง