ตุ๊กตารับปริญญา ชุดครุยแบบตะวันตก มีหมวก - Type 4

ตุ๊กตารับปริญญา ชุดครุยแบบตะวันตก แบบไม่มีหมวก ได้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆดังนี้ค่ะ

ราคาตุ๊กตารับปริญญา ชุดครุยแบบที่ 4 (ตามแบบตะวันตก มีหมวก)

IMG 20150509 093710PhotoGrid 1456288973714

ดูภาพตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา >>>

หมายเหตุ: ราคาที่แจ้งไว้ เป็นราคาสั่งทำเฉพาะตุ๊กตาใส่ชุดครุยของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ยังไม่รวมค่าจัดส่งและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆเพิ่มเติม (ยกเว้น ฟรี! ปริญญาบัตรหรือติดชื่อ) สามารถส่งรูปหน้ามาให้เลียนแบบได้ และระบุรายละเอียดหน้าตา/ท่าทางที่ต้องการได้ค่ะ

 

สามารถคลิกที่รูปเพื่อดูรูปตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาได้ค่ะ

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.กรุงเทพธนบุรีตุ๊กตารับปริญญา ม.กรุงเทพธนบุรี

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)
ตุ๊กตารับปริญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตุ๊กตารับปริญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)
ตุ๊กตารับปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตุ๊กตารับปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

 

4. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (NBU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.นอร์ทกรุงเทพgirl

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

 

5. มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.มหิดลตุ๊กตารับปริญญา ม.มหิดล

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

 

6. มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.รังสิตตุ๊กตารับปริญญา ม.รังสิต

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

 

7. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.หอการค้าไทยตุ๊กตารับปริญญา ม.หอการค้าไทย

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

 

8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.อัสสัมชัญตุ๊กตารับปริญญา ม.อัสสัมชัญ

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

 

 

9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU)
boyตุ๊กตารับปริญญา ม.แม่โจ้

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

 

10. วิทยาลัยราชพฤกษ์ (RC)
boyวิทยาลัยราชพฤกษ์

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

 

11. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (SLC)
boyวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

 

12. มหาวิทยาลัยธนบุรี (TRU)
ม.ธนบุรีม.ธนบุรี

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

 

13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)
ม.สงขลานครินทร์ PSUม.สงขลานครินทร์ PSU

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

 

14. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (BSU)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (BSU)ม.กรุงเทพสุวรรณภูมิ 

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

 

15. มหาวิทยาลัยพะเยา (UP)
boyม.พะเยา

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

 

16.มหาวิทยาลัยสยาม (SU:SiamU)
boyม.สยาม

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

 

17.มหาวิทยาลัยปทุมธานี (PTU)
boyม.ปทุมธานี PTU

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

 

18. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
boyวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม STC

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

แบบมาตรฐาน

5"    = 550 บาท

6.5" = 750 บาท

9"    = 1,150 บาท 

12"  = 1,550 บาท

15"  = 2,050 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 850 บาท

B 10" = 1,250 บาท

สั่งทำตุ๊กตาที่ Line: @somadeshop

SO-made Shop Channel

กดปุ่มเพื่อติดตามช่อง