ตุ๊กตารับปริญญา ชุดครุยแบบตะวันตก ไม่มีหมวก - Type 3

ตุ๊กตารับปริญญา ชุดครุยแบบตะวันตก ไม่มีหมวก ได้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆดังนี้ค่ะ

ราคาตุ๊กตารับปริญญา ชุดครุยแบบที่ 3 (ตามแบบตะวันตก ไม่มีหมวก)
IMG 20160517 124159PhotoGrid 1450058448338

ดูภาพตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา >>>

หมายเหตุ: ราคาที่แจ้งไว้ เป็นราคาสั่งทำเฉพาะตุ๊กตาใส่ชุดครุยของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ยังไม่รวมค่าจัดส่งและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆเพิ่มเติม (ยกเว้น ฟรี! ปริญญาบัตรหรือติดชื่อ) สามารถส่งรูปหน้ามาให้เลียนแบบได้ และระบุรายละเอียดหน้าตา/ท่าทางที่ต้องการได้ค่ะ

 

สามารถคลิกที่รูปเพื่อดูรูปตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาได้ค่ะ

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.กรุงเทพตุ๊กตารับปริญญา ม.กรุงเทพ

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์ตุ๊กตารับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) [แบบเก่า]
ตุ๊กตารับปริญญา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ตุ๊กตารับปริญญา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

4. มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.บูรพาตุ๊กตารับปริญญา ม.บูรพา

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU)
ม.มหาสารคามตุ๊กตารับปริญญา ม.มหาสารคาม

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

6. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.รามคำแหงตุ๊กตารับปริญญา ม.รามคำแหง

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

7. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (SDU)
boyตุ๊กตารับปริญญา ม.ราชภัฏสวนดุสิต

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,10 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

 

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.ศรีปทุมตุ๊กตารับปริญญา ม.ศรีปทุม

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

9. มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.ศิลปากรตุ๊กตารับปริญญา ม.ศิลปากร

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

10. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU)
boyตุ๊กตารับปริญญา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

11. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒตุ๊กตารับปริญญา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.เทคโนโลยีสุรนารีตุ๊กตารับปริญญา ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.เทคโนโลยีมหานครgirl

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU)
boyตุ๊กตารับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

15. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
์NIDAตุ๊กตารับปริญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

16. เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Thaibar)
ตุ๊กตารับปริญญา เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ตุ๊กตารับปริญญา เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

 

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

17. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)
ม.รัตนบัณฑิตม.รัตนบัณฑิต

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

18. มหาวิทยาลัยคริสเตียน (CUT)
boyม.คริสเตียน

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

19. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEU)

boyม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU)

ม.ราชภัฏจันทรเกษม CRUม.ราชภัฏจันทรเกษม CRU 

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

 

21. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (SBC)

boyวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (SBC) 

ราคาสั่งทำ แต่ละขนาด

แบบมาตรฐาน

5"    = 500 บาท

6.5" = 700 บาท

9"    = 1,100 บาท 

12"  = 1,500 บาท

15"  = 2,000 บาท

แบบหัวโต

A 8"   = 800 บาท

B 10" = 1,150 บาท

สั่งทำตุ๊กตาที่ Line: @somadeshop

SO-made Shop Channel

กดปุ่มเพื่อติดตามช่อง