ตุ๊กตารับปริญญา ชุดครุยแบบตะวันตก ไม่มีหมวก - Type 3

ตุ๊กตารับปริญญา ชุดครุยแบบตะวันตก ไม่มีหมวก ได้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆดังนี้ค่ะ

ราคาตุ๊กตารับปริญญา ชุดครุยแบบที่ 3 (ตามแบบตะวันตก ไม่มีหมวก)IMG 20160517 124159PhotoGrid 1450058448338

ดูภาพตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา >>>

หมายเหตุ: ราคาที่แจ้งไว้ เป็นราคาสั่งทำเฉพาะตุ๊กตาใส่ชุดครุยของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ยังไม่รวมค่าจัดส่งและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆเพิ่มเติม (ยกเว้น ฟรี! ปริญญาบัตรหรือติดชื่อ) สามารถส่งรูปหน้ามาให้เลียนแบบได้ และระบุรายละเอียดหน้าตา/ท่าทางที่ต้องการได้ค่ะ

 

สามารถคลิกที่รูปเพื่อดูรูปตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาได้ค่ะ

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.กรุงเทพตุ๊กตารับปริญญา ม.กรุงเทพ

 

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์ตุ๊กตารับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์

 

3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) [แบบเก่า]
ตุ๊กตารับปริญญา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ตุ๊กตารับปริญญา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

 

4. มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.บูรพาตุ๊กตารับปริญญา ม.บูรพา

 

5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU)
ม.มหาสารคามตุ๊กตารับปริญญา ม.มหาสารคาม

 

6. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.รามคำแหงตุ๊กตารับปริญญา ม.รามคำแหง

7. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (SDU)
boyตุ๊กตารับปริญญา ม.ราชภัฏสวนดุสิต

 

8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.ศรีปทุมตุ๊กตารับปริญญา ม.ศรีปทุม

 

9. มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.ศิลปากรตุ๊กตารับปริญญา ม.ศิลปากร

 

10. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU)
boyตุ๊กตารับปริญญา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

11. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒตุ๊กตารับปริญญา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.เทคโนโลยีสุรนารีตุ๊กตารับปริญญา ม.เทคโนโลยีสุรนารี

 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT)
ตุ๊กตารับปริญญา ม.เทคโนโลยีมหานครgirl

 

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU)
boyตุ๊กตารับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่

 

15. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
์NIDAตุ๊กตารับปริญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

16. เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Thaibar)
ตุ๊กตารับปริญญา เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ตุ๊กตารับปริญญา เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

17. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)
ม.รัตนบัณฑิตม.รัตนบัณฑิต

 

18. มหาวิทยาลัยคริสเตียน (CUT)
boyม.คริสเตียน

 

19. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEU)

boyม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU)

ม.ราชภัฏจันทรเกษม CRUม.ราชภัฏจันทรเกษม CRU 

 

21. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (SBC)

boyวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (SBC) 

 

สั่งทำตุ๊กตาที่ Line: @somadeshop

SO-made Shop Channel

กดปุ่มเพื่อติดตามช่อง