ลักษณะการยิ้ม - Mouth

ตัวอย่างลักษณะการยิ้ม - Mouth

รูปแบบการยิ้ม มีชื่อเรียกประมาณนี้ค่ะ

อมยิ้ม 
อมยิ้ม
(ยิ้มไม่เห็นฟัน)
***

ยิ้มเห็นฟัน
ยิ้มเห็นฟัน
(ยิ้มเห็นเฉพาะฟันบน) 
  

 ยิ้มยิงฟัน
ยิ้มยิงฟัน
(ยิ้มเห็นทั้งฟันบนและฟันล่าง)
  

 

ยิ้มอ้าปากยิ้มอ้าปาก
(ยิ้มเห็นฟันบนและอ้าปากเห็นลิ้น)


หมายเหตุ: *** ลักษณะการยิ้มพื้นฐานที่เลือกใช้คือ "อมยิ้ม"  หรือหากมีรูปหน้าจริงแนบมาให้ จะอ้างอิงลักษณะการยิ้มจากรูปหากไม่ได้มีการระบุ

หรือดูลักษณะพิเศษเพิ่มเติมบนใบหน้า (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดพิเศษนี้)

.......................................................................................................................

ดูรูปตัวอย่างรายละเอียดของตุ๊กตาทั้งหมดได้

ตัวอย่างสีผ้า

ตัวอย่างรายละเอียดตุ๊กตาพื้นฐาน


ตัวอย่างรายละเอียดตุ๊กตาพิเศษ


ตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม

 

สั่งทำตุ๊กตาที่ Line: @somadeshop

SO-made Shop Channel

กดปุ่มเพื่อติดตามช่อง