สีผิว - Skin Colors

ตัวอย่างสีผิว - Skin Colors

 Skin Color 2

สีผิวทั้งหมดที่ให้เลือกได้

สีผิวเบอร์ 0 : ผิวขาวมาก/ขาวอมเหลือง : Pale
สีผิวเบอร์ 1 : ผิวขาวปกติ : Normal ***
สีผิวเบอร์ 2 : ผิวเข้มนิดหน่อย : Tan
สีผิวเบอร์ 3 : ผิวคล้ำ 1 : Native
สีผิวเบอร์ 4 : ผิวน้ำผึ้ง : Honey
สีผิวเบอร์ 5 : ผิวคล้ำ 2 : Dark
สีผิวเบอร์ 6 : ผิวสีน้ำตาล : Espresso
สีผิวเบอร์ 7 : ผิวดำ : Black

.......................................................................................................................

Skin Color 3

สีผิวที่นิยม

สีผิวเบอร์ 1 : ผิวขาวปกติ : Normal ***
สีผิวเบอร์ 2 :
ผิวเข้มนิดหน่อย : Tan
สีผิวเบอร์ 3 : ผิวคล้ำ 1 : Native
สีผิวเบอร์ 4 : ผิวน้ำผึ้ง : Honey
สีผิวเบอร์ 5 : ผิวคล้ำ 2 : Dark

  

หมายเหตุ: *** "สีผิวขาวปกติ" คือสีผิวพื้นฐานที่เลือกใช้ หากไม่ได้ระบุสีผิว
Default skin color is "Normal Skin".

.......................................................................................................................

ดูรูปตัวอย่างรายละเอียดของตุ๊กตาทั้งหมดได้

ตัวอย่างสีผ้า

ตัวอย่างรายละเอียดตุ๊กตาพื้นฐาน


ตัวอย่างรายละเอียดตุ๊กตาพิเศษ


ตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม

 

สั่งทำตุ๊กตาที่ Line: @somadeshop

SO-made Shop Channel

กดปุ่มเพื่อติดตามช่อง