ท่าทาง - Actions

ตัวอย่างท่าทางของตุ๊กตา (เฉพาะแขนของตุ๊กตาเท่านั้น)

ยืนปล่อยแขนธรรมดา 
ยืนปล่อยแขนธรรมดา
***
ชูแขนข้างเดียว
ชูแขนข้างเดียว 
***
ชูแขน 2 ข้าง 
ชูแขนทั้ง 2 ข้าง
   

 

ชู 2 นิ้วข้างเดียว 
ชู 2 นิ้วข้างเดียว
***
ชู 2 นิ้ว 2 ข้าง 
ชู 2 นิ้วทั้ง 2 ข้าง
  
ชูกำปั้น
ชูกำปั้น
*** 

 

ชูนิ้วโป้งข้างเดียว 
ชูนิ้วโป้งข้างเดียว (ท่ากดไลค์)
***
ชูนิ้วโป้ง 2 ข้าง
ชูนิ้วโป้งทั้ง 2 ข้าง
    


หมายเหตุ:
*** ท่าทางพื้นฐานที่เลือกใช้คือ "ท่ายืนปล่อยแขนธรรมดา" หากลูกค้าไม่ได้ระบุเพิ่มเติม
*** ท่าทางที่เป็นข้างเดียว สามารถระบุข้าง ซ้าย-ขวา ได้
(ซ้าย-ขวา อ้างอิงจากตัวตุ๊กตา)

หรือดูเพิ่มเติมที่ ท่าทางพิเศษ ได้ค่ะ (อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับท่าทางพิเศษนี้)
.......................................................................................................................

ดูรูปตัวอย่างรายละเอียดของตุ๊กตาทั้งหมดได้

ตัวอย่างสีผ้า

ตัวอย่างรายละเอียดตุ๊กตาพื้นฐาน


ตัวอย่างรายละเอียดตุ๊กตาพิเศษ


ตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม

สั่งทำตุ๊กตาที่ Line: @somadeshop

SO-made Shop Channel

กดปุ่มเพื่อติดตามช่อง